Žaidėjo anketa

Sigita Ligeikienė

Moteris

Vilnius

Metai, kuriais pradėjau žaisti: 2014

Žaidimo lygis pagal NTRP sistemą: 3.0

Pagrindinė ranka: Dešinė

Mėgstamiausia danga: Hard, gruntas

Tinkamiausias laikas žaisti: nuo 17 val. darbo dienom, savaigalį ryte